Follow by Email

4. Januar 2010


Arkaplanda Tuna nehri kenarinda Man Fabrikasi, hem nehir,
hem kara, hem de demiryolu ulasimina uygun bir yerde yerlesik.

Keine Kommentare: